Skip to content

HVAD ER

STYRKELEDELSE?

Vi har udviklet konceptet styrkeledelse, da vi brænder for at gøre op med fejlfinderkulturen og i stedet styrke ledere og udvikle medarbejdere via deres styrker.

 

Vi tror på, at styrkeledelse er fremtidens ledelse, og derfor skabte vi konceptet, da vi – efter at have arbejdet med og undervist i ledelse i mange år – valgte at specialisere os i styrkebaseret ledelse.

 

Styrkebaseret ledelse er dermed ikke et begreb, som vi selv har opfundet. Begrebet styrkebaseret ledelse har været under udvikling siden 1966, da Peter Drucker skrev  om styrker og management, samt da David Cooperriders Appreciative Inquiry voksede i 80’erne.

Det er dét, vi i dag kender som anerkendende ledelse, og som vi med styrkeledelse har en mission og vision om at gøre anvendelig og praksisnær.

FORMÅLET MED STYRKELEDELSE

Selvom teorien om styrkebaseret ledelse ikke er ny, så anvender vi begrebet styrkeledelse for at fremme denne ledelsesstil i det danske erhvervsliv og samfund.

 

Formålet med vores foredrag, kursus, uddannelse og coachingforløb er at udbrede budskabet om styrkeledelse, og vi ønsker at uddanne og certificere styrkeledere, der kan gøre en forskel for deres medarbejdere og organisationer.

 

Styrkeledelse er en sammensætning af de to ord “styrke” og “ledelse”, da vi kombinerer ledelsesteorier med positive psykologisk forskning om styrker.

 

Styrkerne er for os det vigtigste værktøj i den positiv psykologiske værktøjskasse. Der er 24 styrker, som du kan se her og læse mere om nedenfor:

STYRKER

De 24 styrker er et resultat af et treårigt forskningsprojekt indledt lige før årtusindeskiftet, der undersøgte og klassificerede individets styrker. Projektet blev ledt af Martin Seligman, der anses for at være stifter af positiv psykologi og Christopher Peterson, der blev beskrevet som drivkraften bag projektet og teamet bestående af over 50 forskere.


I 2004 udkom Petersson og Seligman med bogen ”Character Strengths and Virtues”, hvor de beskriver de 24 styrker. De kalder dem karakterstyrker, da klassificeringen af styrkerne er baseret på dét at have god karakter og dyder, hvis historiske udvikling går tilbage fra den græske filosofi.


Karakterstyrkerne er individuelle styrker, som vi alle besidder i forskellige grader. Styrker er mere end færdigheder og tillærte kompetencer og skal betragtes som iboende styrker, der er energigivende og motiverende at anvende.STYRKEPROFIL

Vi har alle samtlige af de 24 styrker i os. Du kan derfor få lavet en styrkeprofil, der giver dig et overblik over rangeringen af netop dine styrker. Med en personlig styrkeprofil kan du sætte dine topstyrker i spil.

 

Dette er en anden måde at arbejde med vores styrker på end i klassiske personlighedsprofiler, der kan have en tendens til at tage udgangspunkt i vores svagheder. Hos styrkeleder tror vi på, at du skal kende til dine svagheder, men udvikle dig via dine styrker.

 

Styrkerne er ikke nødvendigvis, hvad du er god til, men derimod dét der styrker dig. Når du har fået kortlagt dine styrker, så kan du udforske, hvordan du kan bruge dem til at håndtere dine mindre stærke sider.

 

Vi har hos styrkeleder udviklet en model for styrkeledelse, der er for dig, der ønsker at arbejde mere styrkebaseret. Modellen danner grobund for al hvad vi laver og er strukturen på vores uddannelse og coachingforløb. Vi anvender styrkerne til at tage afsæt i dine styrker, for når du anvender dine styrker, så kaster har det en positiv effekt på de omkringliggende elementer i modellen. Modellen er vores bud på, hvordan du arbejder med styrkeledelse i praksis.

MODELLEN FOR STYRKELEDELSE

Vi anvender modellen for styrkeledelse at sikre en positiv psykologisk struktur i alt hvad vi foretager os, da modellen – med styrkerne som fundament – berører centrale teorier indenfor den positiv psykologiske værktøjskasse med særlig relevans for ledere. Du kan som leder anvender den i dit eget lederskab på både egne og andres styrker. For når du har fået kortlagt dine styrker skal de anvendes i praksis. Når styrkerne anvendes opnås mere glæde, mening og energi. Styrkerne skaber foretagsomhed og transfer, der i praksis resulterer i anerkendelse.

Omkring modellen er fire kvadranter, der repræsenterer det organisatoriske udbytte ved at arbejde styrkebaseret. Når vi anvender vores styrker og får mere glæde og energi, så er det organisatoriske udbytte bedre trivsel. Energi og foretagsomhed resulterer i mere selvledelse og med transfer af denne foretagsomhed en højere effektivitet. Anerkendelse og glæde giver organisationen et styrket samarbejde, og herfra fortsætter udbyttet af styrkerne.

Modellen repræsenterer en cirkulær proces, der fortsætter med gensidig påvirkning de positiv psykologiske elementer imellem. Selvom processen er fastlagt i denne rækkefølge, kan begreberne også stå for sig selv, omend styrkerne altid vil være centrum for modellen.

Modellen for styrkeledelse er udviklet på baggrund af både praksis viden og uddannelser på flere teoretiske niveauer, herunder på akademi- diplom-, master- og kandidatniveau. Vi har udvalgt de teorier, som vi har fundet mest anvendelige i praksis. Formålet er at kombinere de vigtigste positiv psykologiske værktøjer til en proces, der kan anvendes i praksis af ledere, coaches, selvstændige og andre, der ønsker at arbejde styrkebaseret.

 

Modellen er baseret på evidensbaserede teorier, som vi har valgt at praksisgøre. Modellen samler dermed de begreber, som vi hos Styrkeleder arbejder ud fra og er fundamentet for vores foredrag, kurser, uddannelse og coachingforløb. Hensigten er, at modellen skal kunne anvendes i organisationens udviklingsarbejde og implementeres, så alle forstår principperne og udbyttet.

HVAD KAN STYRKELEDELSE GØRE FOR DIG

Vil du høre mere om hvad styrkeledelse kan gøre for dig og din organisation?
Tilmeld dig et af vores foredrag, kurser eller uddannelse allerede i dag.

Om Jesper som underviser og coach

Efter at have deltaget på flere af Jespers uddannelser samt været i et coachingforløb hos ham, så har jeg tydeligt kunne mærke, hvordan styrkeledelse sætter rammen for en helt særlig energi og stemning. Viden om styrkerne har givet mig noget helt specielt, som jeg aldrig har oplevet før!

Marcus – Butikschef
Om styrkebaseret ledelse

I det styrkebaserede ledelsesunivers lærer man at italesætte sine styrker overfor andre igennem kombinationen af teori, opgaver og dialoger med andre ledere – og det er en helt vild oplevelse.

Marianne – Afdelingschef
Om kurset og Jesper

Jesper er som underviser utrolig indlevende og energisk, og man er aldrig i tvivl om, at han brænder for sit fag og koncept med styrkebaseret ledelse. Kurset “Styrkebaseret Ledelse i Praksis” er uden sammenligning det bedste kursus jeg har været på!

Mie - Afdelingsleder
Om Jesper som underviser

Jesper er en meget engageret underviser med høj faglighed. Hans energi har givet mig mod på mere. Meget mere faktisk! Særligt styrkebaseret ledelse har virkelig fanget min interesse. Jesper har undervist i de 24 styrker, og så har jeg også haft et coachingforløb med Jesper, hvor han har hjulpet mig med at sætte mine egne styrker i spil i praksis.

Tina - Konsulent

Få din personlige styrkeprofil gratis

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag link til at få en gratis styrketest på dansk

styrkebaseret, ledelse, styrkebaseretledelse, styrkeleder, styrkeledelse, styrkebaseretcoaching, styrkebaseret, coaching, kursus, kurser, ledelse, uddannelse, foredrag, jesper schack clausen,