De 24 karakterstyrker

Styrker kan defineres som de kvaliteter, evner eller ressourcer, som en person besidder, og som bidrager positivt til personens liv og præstationer. De kan dermed også omfatte både personlighedstræk, færdigheder og talenter, og de kan have en positiv indflydelse på forskellige områder af livet, f.eks. arbejde, uddannelse, relationer, sundhed og trivsel.

Ifølge styrkebaseret teori og positiv psykologi er det vigtigt at identificere og udnytte sine styrker, fordi det kan føre til større trivsel, engagement og tilfredshed i livet. Når man bruger sine styrker i hverdagen, kan man opleve større mening og formål med det, man gør, og man kan føle sig mere motiveret og succesfuld.

Hvordan anvender vi de 24 styrker?

Vi har alle samtlige af de 24 styrker i os. Du kan derfor få lavet en styrkeprofil, der giver dig et overblik over rangeringen af netop dine styrker. Med en personlig styrkeprofil kan du sætte dine topstyrker i spil.

Styrkerne er ikke nødvendigvis, hvad du er god til, men derimod dét der styrker dig. Når du har fået kortlagt dine styrker, så kan du udforske, hvordan du kan bruge dem til at håndtere dine mindre stærke sider.

Velkommen til styrkeleder

Bliv klogere på hver styrke

Vil du læse mere om Styrkeleder?