Skip to content

UDDANNELSE

CERTIFICERING SOM STYRKELEDER

Formål

Formålet med denne uddannelse er, at du som leder får værktøjerne til at lykkes med at implementere en styrkebaseret tilgang i organisationen. Dette i kraft af dine tilegnede kompetencerne som certificeret Styrkeleder.

 

Uddannelsen er bygget op omkring 4 moduler, og mellem hvert modul skal du omsætte din viden i konkrete handlingstiltag til gavn for din organisation og dine medarbejdere. Der er fokus på at skabe transfer til din specifikke praksis, og det er derfor af stor betydning, at du som leder anvender eksempler fra din praksis, da dette vil fungere som grobund for et sparringsforum. 

DENNE UDDANNELSE ER SKABT TIL DIG, DER ER

 • Leder med direkte eller indirekte personaleansvar
 • Nøgleperson i en virksomhed
 • I en HR-afdeling med medarbejderudvikling
 • Coach eller mentor, der udvikler menneskeligt potentiale
 • Konsulent, underviser eller formidler af viden
styrkeleder, styrkebaseretledelse, styrkebaseretcoaching, styrkeledelse, jesper schack clausen, coaching, kursus, kurser, ledelse, uddannelse, foredrag

UDBYTTE

SOM CERTIFICERERET STYRKELEDER KAN DU

 • Forstå dig selv og dine kollegaer bedre
 • Være en mere autentisk udgave af dig selv
 • Af andre blive opfattet som en tydeligere og mere visionær leder
 • Kommunikere mere anerkendende med afsæt i andres styrker
 • Skabe resultater på bundlinjen igennem dine medarbejdere
 • Opnå højere effektivitet igennem udvikling af din afdeling til gavn for organisationen som højeste kontekst
 • Opnå en meningsfuld hverdag med mere arbejdsglæde

UDDANnELSEn Lærer DIG

 • Positiv psykologi som teoretisk grundlag
 • Dybdegående forståelse af styrkebaseret ledelse som ledelsesdisciplin 
 • Indsigt i den særligt udarbejdede model for styrkeledelse som fremtidigt arbejdsredskab 
 • Styrkespotting som værktøj til udvikling af organisationen og teams
 • Konkret anvendelse af de 24 karakstyrker til at skabe et fælles sprog i organisationen
 • Coaching som styrkebaseret samtaleform

DIG SOM STYRKELEDER

Med titlen som certificeret Styrkeleder vil du være i stand til at handle og navigere ud fra dine styrker. Anvendelsesmulighederne ved uddannelsen indebærer:

 • Udviklingsmuligheder for både egen og andres trivsel, herunder både arbejdsglæde og livsglæde
 • Mening i arbejdslivet med organisationen som højeste kontekst
 • Kortlægning, udforskning og anvendelse af både egne og andres energigivende styrker
 • Forståelse for, hvordan man skaber foretagsomhed, der bygger ovenpå basal handling, kognition og kommunikation
 • Værktøjer til at skabe transfer fra teori til foretagsom handling
 • Anerkendende ledelse i praksis

uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 4 moduler og løber over et halvt år. Hvert modul består af 2 dages undervisning, der tager afsæt i styrkerne som fundament på hele uddannelsen og med modellen for styrkeledelse som kobling til ledelses. En ledelsespraksis du afslutningsvis bliver certificeret i, for imellem hvert modul sikres transfer til din organisation med planlagte handlinger, der udgør fundamentet for denne certificering.

 

Modulerne tager afsæt i de 24 styrker, der efterfølgende kobles på modellen for styrkeledelse med de 6 temaer; Glæde, mening, energi, foretagsomhed, transfer og anerkendelse:

 

Modul 1: Styrkerne som fundament

Modul 2: Glæde, mening og energi

Modul 3: Foretagsomhed og transfer til praksis

Modul 4: Anerkendelse og certificering som styrkeleder

uddannelsen består af

Uddannelsen består af positiv psykologiske teorier på masterniveau, der bliver sat i ledelseskontekst og faciliteres i øjenhøjde, så du kan anvende det i din ledelsespraksis. Alle moduler er bygget op om positiv psykologiske temaer, der fokuserer på, hvordan vi som mennesker lærer at arbejde med det gode i os selv og andre, og dermed dyrke dét der allerede er stærkt.

 

Hele uddannelsen er bygget op omkring en model udviklet til ledere, der ønsker at arbejde styrkebaseret. Som certificeret styrkeleder lærer du at navigere efter modellen for styrkeledelse og kunne anvende egne og andres styrker i din ledelsespraksis.

Din investering

39.995 kr. eksklusiv moms.

Med denne uddannelse bliver du certificeret Styrkeleder, som du igennem tilbagemeldinger på styrkeprofiler og styrkesamtaler får afprøvet og dokumenteret undervejs. Mellem hvert modul får du rådgivning og støtte i, hvordan du med garanti kan omsætte din viden til praksis med afsæt i dine styrker, der gør det motiverende at anvende i praksis. Du vil få kompetencer indenfor den styrkebaserede ledelsesdisciplin og forstå, hvad dét at motivere dine medarbejdere betyder på forskellige organisatoriske niveauer.

UDDANNELSESSTART 2024:

Modul 1: 10. og 11. januar 2024

Modul 2: 7. og 8. februar 2024

Modul 3: 6. og 7. marts 2024

Modul 4: 3. og 4. april 2024

DU FÅR

 • En certificering som Styrkeleder
 • En uddannelse bestående af 4 moduler fordelt over et halvt år
 • 8 handlingsorienterede undervisningsdage
 • Sparring imellem sessioner med underviser og medstuderende
 • Coachende samtaler efter behov i løbet af uddannelsen
 • Konkrete værktøjer til implementering i praksis mellem modulerne
 • Arbejdsmappe med styrkebaserede værktøjer, der løbende udvides
 • Certificeringsbevis ved afslutning af uddannelsen med dokumentation for, at du har arbejdet med styrkeledelse i praksis igennem styrkesamtaler og styrkebaseret udvikling af dit team

Du får en spændende uddannelse, der giver dig unikke kompetencer indenfor ledelsesdisciplinen styrkebaseret ledelse. Du bliver certificeret som StyrkeLeder, der adskiller dig fra andre ledere og kan samtidig skabe sammenhænge til øvrige ledelsesstile.

HVAD KAN STYRKELEDELSE GØRE FOR DIG

Vil du høre mere om, hvad styrkeledelse kan gøre for dig og din organisation?
Tilmeld dig et af vores foredrag, kurser eller uddannelse allerede i dag.

Om Jesper som underviser

Jesper udviser stor troværdighed, han er omsorgsfuld og har en fantastisk indlevelsesevne. Kombineret med styrkernes indflydelse på min hverdag, så har det givet mig mere energi og tro på mig selv samt styrket mit selvværd! Jeg har en indlevelsesevne, der har givet mig mere tro på mig selv og styrket mit selvværd.

Tina - Konsulent
Om Jesper som underviser

Jesper har været min underviser på flere lederuddannelser, hvor jeg er blevet klogere på mig selv, både personligt og i min rolle som leder. Især styrkebaseret ledelse og den coachende tilgang har givet mig glæde i mit job. De styrker jeg besidder er helt klart sat i spil i min hverdag!

Marianne - Afdelingschef
Om Jesper som underviser

Jesper giver virkelig meget af sig selv, kommer med masser af personlige historier og erfaringer fra det virkelige liv. Han giver plads til at kursisterne kan det samme, der gør undervisningen praksisnær, fordi man får helt konkrete og praktiske eksempler, som man kan spejle sig selv og hinanden i. Jesper er god til at tune ind på den enkeltes behov, som der er plads til at udtrykke. Jesper som underviser har styr på de praktiske ting, han kan sit stof og har bare 100% engagement og energi.

Mie - Afdelingsleder

Få din personlige styrkeprofil gratis

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag link til at få en gratis styrketest på dansk

styrkebaseret, ledelse, styrkebaseretledelse, styrkeleder, styrkeledelse, styrkebaseretcoaching, styrkebaseret, coaching, kursus, kurser, ledelse, uddannelse, foredrag, jesper schack clausen,