Skip to content

FOREDRAG

STYRKEBASEREDE FOREDRAG

FOREDRAG: STYRKEBASERET LEDELSE

Hvordan anvender du dine styrker som leder og er du bevidst om, hvad dine medarbejdere betragter som deres styrker? Hvordan anvender du denne bevidsthed om styrker i din ledelsespraksis? Hvad kræver det af organisationen, hvis den styrkebaserede ledelsesdisciplin skal anvendes?

Til foredraget “Styrkebaseret Ledelse” vil disse spørgsmål blive både anvendeliggjort i praksis, besvaret og understøttet af en positiv psykologisk teori.

UDBYTTE

Du vil efter dette foredrag kunne styrke organisationskulturen med et fælles sprog om styrker og samtidig få inspiration til, hvordan man implementerer den styrkebaserede ledelsesdisciplin.

 

Du vil til foredraget lære at spotte styrker samt lære, hvordan du og din organisation kan være med til at skabe en kultur, der har fokus på styrker og anerkendende ledelse.

TIL VORES FOREDRAG VIL DU LÆRE AT

 • Være mere bevidst om dine egne styrker, og hvordan du bidrager med disse i teamet  
 • Sparre med dine kollegaer om, hvad de ser som dine styrker
 • Styrkespotte dine kollegaer 
 • Styrke teamets samarbejdsevner
 • Opleve mere energi og motivation i dit arbejde 
styrkeleder, styrkebaseretledelse, styrkebaseretcoaching, styrkeledelse, jesper schack clausen, coaching, kursus, kurser, ledelse, uddannelse, foredrag

FOREDRAG: styrket samarbejde

Hvad er dine styrker, og kender du dine kollegaers styrker? Hvordan bruger du dine egne styrker på din arbejdsplads, og hvordan kan kendskabet til dine kollegaers styrker bruges til at styrke samarbejdet. 

 

Til foredraget “Styrket samarbejde” vil du lære at spotte og italesætte styrker hos andre, hvilket ikke kun vil lede til bedre samarbejde, men også skabe motivation og arbejdsglæde.

UDBYTTE

Du vil efter foredraget være mere bevidst om, hvad dine styrker er, hvilket er mere og andet end tillærte kompetencer. Styrker er dét, der giver dig energi og motiverer. Du vil også lære at spotte styrker hos andre og høre dine kollegaers bud på, hvad de mener, dine styrker er.

 

I vil som organisation og team få et styrket samarbejde og sammen skabe et fælles styrkebaseret sprog. Du vil lære dine kollegaers styrker at kende, og du vil lære at italesætte, hvad du opfatter som deres styrker.

hvad er et styrkebaseret foredrag

Vores styrkebaserede foredrag søger ikke at løse samarbejds- eller ledelsesmæssige problemer ved at belyse flere udfordringer. Vores foredrag søger at finde løsninger igennem dét, der allerede virker, og som skaber motiverende handlinger.

 

Disse styrkebaserede foredrag søger dermed at sætte lys på det, der allerede er stærkt og den enkeltes styrker. Dette leder til styrkebaseret udvikling, der understøttes af italesættelse af egne og andres styrker.

hvorfor vælge det styrkebaserede foredrag

Med et styrkebaseret foredrag opleves mere motivation og lyst til at handle, da det søger at sætte både ledere og medarbejders energigivende styrker i spil. Dette særligt i kraft af øvelsen styrkespotting, der samtidig styrker relationer imellem medarbejdere og ledere.

 

Styrkespotting er en øvelse, der i starten kan være svær, men som er energigivende og styrkende for dig selv og dit samarbejde med kollegaer. Ved at indføre en styrkebaseret tilgang i organisationen kan der skabes et anderkendende og fælles sprog i kulturen.

VORES FOREDRAG ER RELEVANTE FOR

 • Virksomheder, der ønsker at implementere en styrkebasereret tilgang
 • Organisationer, der søger en mere anerkendende kultur
 • Ledere på alle niveauer, der ønsker at praksisgøre den anerkendende ledelsesdisciplin
 • Teams, som ønsker at styrke kommunikation både internt og eksternt
 • Medarbejdergrupper, der ønsker at skabe gode relationer 

foredraget "styrkebaseret ledelse" består af

 • 2 timers foredrag, der tilpasses ledelsesniveauet
 • Introduktion til positiv psykologi i ledelse
 • Indsigt i de 24 karakterstyrker
 • Kendskab til styrkeprofilen, der kan tilføre en styrkebaseret tilgang til profilværktøjer
 • Træning i styrkebaseret coaching med en anvendelig tretrinsmodel

foredraget "Styrket samarbejde" består af

 • 2 timers foredrag, der tilpasses målgruppen
 • Introduktion til positiv psykologi
 • Forståelse for styrker som noget energigivende og iboende motiverende, der er mere og andet end kompetencer 
 • Kendskab til styrkebaseret udvikling
 • Træning af styrkespotting igennem procesværktøjet “Visual Explorer”

Styrket samarbejde og styrebaseret ledelse

Disse to foredrag har en række fællesnævnere og kan supplere hinanden. Deres formål og udbytte kan med fordel kombineres, og de to foredrag er oplagte til at skabe styrkebaseret udvikling på alle niveauer i organisationen.

 

 

Disse foredrag kan desuden udvikles særligt til organisationen eller det enkelte team. De kan derved ligeledes tilpasses ledelsesniveau, forskellige målgrupper eller organisationens værdier og kultur. Foredragene kan indgå i en uddannelsespakke, hvor der sikres forståelse samt anvendelighed af styrkerne i organisationen. 

PRAKTISK INFO

Et foredrag hos os koster 10.000 kr. eksklusiv moms

Dette inkluderer forberedelse, materialer og evaluering. Begge vores foredrag er afprøvet med stor succes i en række private og offentlige virksomheder, der kun har haft rosende ord. Dette skyldes dels foredragenes energi og stemningen, som den styrkebaserede tilgang bringer til rummet. Dels skyldes det store udbytte ligeledes, at foredragene kombinerer veldokumenterede og evidensbaserede teorier med praksisnære eksempler og anvendelsesorienteret formidling. 

ved vores foredrag får i:

 • Indsigt i egne styrker og forståelse af andres
 • Træning i styrkespotting, der kan videreføres i organisationen
 • Energiske foredrag med et tydeligt budskab
 • Motiverende facilitering af den styrkebaserede tilgang
 • Involverende foredrag, der søger, at alle deltagere får et personligt udbytte
 • Introduktion til den positive psykologi
 • Veldokumenterede og afprøvede foredrag, der kan udvikles yderligere og tilpasses virksomhedens værdier eller organisatoriske mål og kultur

Til vores styrkebaserede foredrag kan du med fordel tilkøbe enten styrkeprofiler eller den udvidede profilrapport “VIA PRO” til teamet. Disse profilværktøjer vil danne grundlag for dybdegående kendskab til både den enkeltes styrker og teamets sammensætning af styrker. Endeligt kan dette styrke det videre arbejde med styrkebaseret ledelse og samarbejde.

HVAD KAN STYRKELEDELSE GØRE FOR DIG

Vil du høre mere om, hvad styrkeledelse kan gøre for dig og din organisation?
Tilmeld dig et af vores foredrag, kurser eller uddannelse allerede i dag.

Om Jesper som foredragsholder

Vi har haft Jesper ude og holde foredrag ved kommunen, og han er både energisk og praksisnær. Jeg har haft Jesper på flere lederuddannelser, og han har lært mig meget om ledelse - og særlig om styrkeledelse. Jeg kan kun anbefale Jesper som både foredragsholder og underviser, men også som coach, da han er tilknyttet som coach for vores afdeling.

Henning – Driftsleder
Om Jesper som foredragsholder

Som facilitator er Jesper simpelthen sej! Jeg mærker tydeligt en foredragsholder og underviser, der netop arbejder med egne styrker og brænder for det han laver. Hans måde at være på scenen er både sjov, legende og følelsesladet, men også særlig lærerig, seriøs, og energiopfyldende!

Nikolaj – Store Manager
Om Jesper som foredragsholder

Jespers måde at dele personlige historier på, give en stærk forståelse for ledelsesgerningen. Samtidig med hans professionalisme, deler han også gerne private eksempler. Hans måde at facilitere på er både anerkendende og udfordrende - og det er imponerende at opleve, hvordan Jesper samtidig skaber et trygt rum, der styrker relationer og samarbejde.

Marianne – Afdelingschef

Få din personlige styrkeprofil gratis

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag link til at få en gratis styrketest på dansk

styrkebaseret, ledelse, styrkebaseretledelse, styrkeleder, styrkeledelse, styrkebaseretcoaching, styrkebaseret, coaching, kursus, kurser, ledelse, uddannelse, foredrag, jesper schack clausen,