Skip to content

FOREDRAG

STYRKEBASEREDE FOREDRAG FOR BÅDE LEDERE OG MEDARBEJDERE

FOREDRAG: STYRKEBASERET LEDELSE

Hvor bevidst er du om, hvad dine medarbejdere ser som deres styrker? Og hvordan kender du forskellen på jobmæssige kompetencer og deres energigivende topstyrker? Og hvordan anvender du denne bevidsthed i din ledelsespraksis? 

 

Til foredraget “Styrkebaseret Ledelse” vil disse spørgsmål blive besvaret og understøttet af positiv psykologisk teori sat i ledelsesmæssig kontekst.

UDBYTTE

Du vil efter dette foredrag forstå forskellen på kompetencer og styrker, for dermed at kunne styrke organisationskulturen. For du vil til foredraget lære at spotte styrker og dermed få inspiration til, hvordan du og din organisation kan skabe en kultur, der har fokus på styrker og anerkendende ledelse.

TIL VORES FOREDRAG VIL DU LÆRE AT:

 • Være mere bevidst om dine egne styrker
 • Styrkespotte hos dine kollegaer
 • Sparre med dine kollegaer om, hvad de ser som dine styrker
 • Styrke relationer, der skaber mere arbejdsglæde og mening i arbejdslivet
 • Skabe mere energi og anerkendelse dit arbejde

MÅLGRUPPEN FOR DE TO FOREDRAG:

Foredraget “Styrkebaseret Ledelse”:

 • Ledere, der ønsker at arbejde styrkebaseret, uanset niveau
 • Ledergrupper, der ønsker at skabe en mere anerkendende ledelseskultur

Foredraget “Styrket Samarbejde”:

 • Medarbejdere der ønsker mere glæde og energi i deres job
 • Teams der ønsker at skabe mere trivsel og mening i deres arbejdsliv
styrkeleder, styrkebaseretledelse, styrkebaseretcoaching, styrkeledelse, jesper schack clausen, coaching, kursus, kurser, ledelse, uddannelse, foredrag

FOREDRAG: styrket samarbejde

Hvad er dine styrker, og hvor godt kender du dine kollegaers styrker? Hvordan bruger du dine styrker i dit arbejde? Hvordan kan kendskabet til dine kollegaers styrker bruges til at styrke samarbejdet?

 

Til foredraget “Styrket samarbejde” vil du lære at spotte og italesætte styrker hos andre, der vil styrke samarbejdet og jeres relationer.

UDBYTTE

Du vil efter dette foredrag være mere bevidst om, hvad dine og dine kollegaers styrker er. Styrker ikke bare kompetencer, men dét der giver energi og motiverer. I vil igennem denne tilgang styrke samarbejdet og som team skabe et fælles styrkebaseret sprog.

hvad er et styrkebaseret foredrag?

Styrkebaserede foredrag søger ikke at løse samarbejds- eller ledelsesmæssige problemer ved at belyse flere udfordringer. Vores foredrag søger at finde løsninger igennem dét, der allerede virker og sætte lys på det, der allerede er stærkt – både organisatorisk og individuelt. 

hvorfor vælge et styrkebaseret foredrag?

Med et styrkebaseret foredrag opleves mere motivation og arbejdsglæde, da det søger at sætte både lederes og medarbejders energigivende styrker i spil. Dette igennem styrkespotting ved hjælp af procesværktøjer “Visual Explorer”, der styrker relationer. Styrkespotting er en øvelse, der i starten kan være svær, men som er energigivende for den enkelte. Ved at indføre en styrkebaseret tilgang i organisationen kan der skabes et anderkendende og fælles sprog i kulturen.

VORES FOREDRAG ER RELEVANTE FOR:

 • Virksomheder, der ønsker at implementere en styrkebasereret tilgang
 • Organisationer, der søger en mere anerkendende kultur
 • Ledere, der ønsker at praksisgøre den anerkendende ledelsesdisciplin
 • Teams, der ønsker at styrke kommunikation både internt og eksternt
 • Medarbejdergrupper, der ønsker at skabe gode relationer 

foredraget "styrkebaseret ledelse" består af:

 • 1,5 times foredrag tilpasset ledere og ledergrupper
 • Introduktion til positiv psykologi i ledelse
 • Indsigt i styrkeledelse som ledelsesdisciplin
 • Kendskab til styrketesten, der kan tilføre en styrkebaseret tilgang til profilværktøjer

foredraget "Styrket samarbejde" består af:

 • 1,5 times foredrag tilpasset medarbejdere og teams
 • Introduktion til positiv psykologi i organisationer
 • Indsigt i styrker som noget energigivende og iboende motiverende, der er mere og andet end kompetencer 
 • Forståelse for styrkebaseret udvikling

FORSKELLEN PÅ DE TO FOREDRAG:

Disse to foredrag adskiller sig i målgruppen, hvoraf “Styrkebaseret Ledelse” er tilpasset ledere, mens “Styrket Samarbejde” er målrettet udvikling i teams på medarbejderniveau.

De to foredrag har en række fællesnævnere og kan supplere hinanden samt indgå i en samlet uddannelsespakke. Deres formål og udbytte kan med fordel kombineres og kan desuden udvikles særligt til organisationen eller det enkelte team ud fra organisationens værdier og kultur.  

PRAKTISK INFO

PRIS 11.995 KR. EKSKLUSIVE MOMS FOR VORES FOREDRAG

Dette inkluderer indledende møder, forberedelse og efterfølgende evaluering. Begge foredrag er afprøvet med stor succes i en række private og offentlige virksomheder, der kun har haft rosende ord. Dette skyldes den gode energi og stemning, som den styrkebaserede tilgang bringer til rummet samt kombinationen af veldokumenterede og evidensbaserede teorier med praksisnære eksempler og formidling i øjenhøjde.

ved vores foredrag får i:

 • Indsigt i egne styrker og forståelse af andres
 • Træning i styrkespotting, der kan videreføres i organisationen
 • Præsenteret positiv psykologiske værktøjer i organisatorisk kontekst
 • Involverende øvelser, der sikrer at alle deltagere får et personligt udbytte
 • Øvelser og opgaver, der kan implementeres til videre proces

Til vores styrkebaserede foredrag kan du med fordel tilvælge styrketests til enten hele teamet eller udvalgte medarbejdergrupper. En styrketest rangerer den enkeltes styrker som supplement eller erstatning af profilværktøjer, der giver et dybdegående kendskab til både den enkeltes styrker og teamets sammensætning af styrker. Dette kan følges op med et forløb, der styrker det videre arbejde med styrkebaseret ledelse og samarbejde, der tilpasses virksomhedens værdier og kultur samt organisatoriske mål.

ER DU I TVIVL OM, HVAD STYRKELEDELSE KAN GØRE FOR DIG?

Hvis du ikke er sikker på, at jeres afdeling eller ledelsesteam er klar til et styrkebaseret foredrag, så kan du starte med at implementere styrkeledelse i din egen ledelsespraksis. På vores kursus og uddannelse vil du lære ledelsesmæssige værktøjer, der skaber de resultater som forskningen om styrkebaseret ledelse tydeligt viser.

Læs mere om vores kursus eller uddannelse via linket nedenfor.

Om Jesper som foredragsholder

Vi har haft Jesper ude og holde foredrag ved kommunen, og han er både energisk og praksisnær. Jeg har haft Jesper på flere lederuddannelser, og han har lært mig meget om ledelse - og særlig om styrkeledelse. Jeg kan kun anbefale Jesper som både foredragsholder og underviser, men også som coach, da han er tilknyttet som coach for vores afdeling.

Henning – Driftsleder
Om Jesper som foredragsholder

Som facilitator er Jesper simpelthen sej! Jeg mærker tydeligt en foredragsholder og underviser, der netop arbejder med egne styrker og brænder for det han laver. Hans måde at være på scenen er både sjov, legende og følelsesladet, men også særlig lærerig, seriøs, og energiopfyldende!

Nikolaj – Store Manager
Om Jesper som foredragsholder

Jespers måde at dele personlige historier på, give en stærk forståelse for ledelsesgerningen. Samtidig med hans professionalisme, deler han også gerne private eksempler. Hans måde at facilitere på er både anerkendende og udfordrende - og det er imponerende at opleve, hvordan Jesper samtidig skaber et trygt rum, der styrker relationer og samarbejde.

Marianne – Afdelingschef

Få din personlige styrkeprofil gratis

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag link til at få en gratis styrketest på dansk

styrkebaseret, ledelse, styrkebaseretledelse, styrkeleder, styrkeledelse, styrkebaseretcoaching, styrkebaseret, coaching, kursus, kurser, ledelse, uddannelse, foredrag, jesper schack clausen,