StyrkeLeder ApS
CVR: 44024020
Styrkeleder v/ Jesper Schack Clausen og Christina Schack Clausen
Teglværksvej 22

Nærheden

2640 Hedehusene

Bank: Sydbank +45 70 10 78 79

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner inklusive moms, medmindre andet er angivet.

Medmindre andet er aftalt, faktureres ydelsen umiddelbart efter afholdt kursus, foredrag eller coachingforløb.

Betalingen er til forfald 10 dage efter fakturadato.

Kørsel afregnes efter statens højeste kørselstakster

Øvrige udgifter, eksempelvis bro, færge, parkering eller rimeligt hotel betales af arrangøren og afregnes ud over det aftalte honorar.

Der må ikke videofilmes eller optages lyd uden skriftlig aftale. Dette gælder både for arrangøren og deltagerne.

Betaling
Produkter kan købes med både Dankort, VISA og Mobilepay. Betalingen foregår sikkert, gennem EasyMe.

Du modtager en e-mail med bekræftelse på dit køb.

Levering/ordrebekræftelse
Efter en indledende snak fremsendes et tilbud med pris og beskrivelse af ydelsens omfang. Hvis kunden vil indgå samarbejde, sendes derefter en ordrebekræftelse.

Kunden skal ved modtagelse af ordrebekræftelsen gennemgå denne, og gøre indsigelser, hvis denne ikke er som aftalt.

Indsigelser sendes per mail til info@styrleder.dk senest 10 dage fra den dato ordrebekræftelsen er dateret med, medmindre en anden frist er meddelt på ordrebekræftelsen.

Hvis Styrkeleder ikke har fået indsigelser fra kunden inden 10 dage, betragtes ordrebekræftelsen som accepteret. Kunden er bundet af ordrebekræftelsen.

Ansvar
Parterne er enige om, at der i tilfælde af mangler, forsinkelser, tekniske fejl m.v. i det leverede aldrig vil kunne rettes krav imod StyrkeLeder ApS og/eller Jesper Schack Clausen samt Christina Schack Clausen, som overstiger, hvad kunden har betalt for kurset.

Det gælder uanset ansvarsgrundlag eller hvad kravet i øvrigt måtte bero på.

Fortrydelse af køb
Hvis kunden aflyser, gælder følgende:

Aflysning indtil 30 dage før kursus eller foredrag

Kunden betaler 0% af det aftalte beløb.

Aflysning mellem 30 og 14 dage før temadag eller opstartsdato af coachingforløb:
Kunden betaler 50% af det aftalte beløb.

Aflysning senere end 14 dage før kursus eller foredrag
Kunden betaler 100% af det aftalte beløb

Ved aflysning fra Styrkeleders side tilbydes kunden et tilsvarende arrangement inden for en nærmere aftalt periode.

Ved styrkeleders aflysning mindre end 7 dage før temadag eller opstartsdato refunderes hele beløbet.

Databehandling
Styrkeleder har databehandleraftale med WooCommerce, der overholder GDPR’s retningslinjer.

Lov og værneting
Uoverensstemmelser mellem Styrkeleder ApS og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

Kontakt
Jesper@styrkeleder.dk eller christina@styrkeleder.dk
Telefon: 6045 8345 eller 2895 9228

Teglværksvej 22, Nærheden, 2640 Hedehusene– CVR: 44024020 – Styrkeleder ApS