Jesper har positioneret sig til en af Niels Brocks mest anvendte og bedst vurderede instruktører overhovedet. Dette er sket som følge af gentagne opgaver, som alle er blevet leveret på et meget højt niveau og ofte mere end der kunne forventes.

Jesper formår at balancere mellem det kreative, det faglige og det procesorienterede. Med andre ord behersker han en unik egenskab i at kunne udvikle, gennemføre og tilpasse undervisning i henhold til målgruppens forventninger og løbende feedback. Jeg vil give Jesper mine varmeste anbefalinger overfor kommende arbejdsgivere og hans kunder.