Styrkebaseret coachingforløb

Coaching er en professionel samtaleform, der tager udgangspunkt i dine arbejdsmæssige og personlige mål. Styrkebaseret coaching er en metode til at nå dine mål med udgangspunkt i dine styrker, hvilket gør at du nemmere kan opnå bedre resultater. Forskellen på traditionel coaching og styrkebaseret coaching er, at coaching som spørgeteknik anvendes til at udforske dine styrker.

Det styrkebaserede coachingforløb består af 7 sessioner. Imellem hver session vil der være indlagt en hjemmeopgave som har til formål at sikre din motivation og evne til at skabe handling i praksis. Temaerne følger ovenstående model for styrkeledelse, som vi gennemgår til første session, hvis fundament er styrker. Alle temaer er udviklet med afsæt i positiv psykologiske værktøjer, mens modellens opbygning er baseret på flere års erfaring med coaching. Modellens temaer følger en struktur, der søger fremgang og sikrer handlinger i praksis, hvortil der er plads til dine individuelle behov. Hele forløbet tilpasses dig og dine mål for din personlige og professionelle udvikling. 

Den første session er introduktionen til forløbet og en forventningsafstemning. Her bliver du introduceret til modellen for styrkeledelse som forløbet er bygget op omkring og talt om, hvad dine mål er og om disse er motiverende og matcher dine styrker. 

Til denne session er temaet og omdrejningspunktet at få kortlagt dine styrker. Dette gøres igennem en styrketest, hvor du modtager en rapport. 

Temaet for denne session er glæde. Her vil der introduceres til et værktøj der hedder PERMA. PERMA-modellen, måler din udvikling ved at sammenligne din score på nuværende tidspunkt med dine resultater senere.

Omdrejningspunktet for denne session er mening. Her vil der tales ind i, hvordan du oplever mening og mening i arbejdslivet. 

Energi er en stor del af det at arbejde med styrker. For at komme i flow skal der være balance mellem dine kompetencer og udfordringer, men viden om styrker kan tydeliggøre hvilke opgaver, der er energigivende. 

Temaet for denne session er transfer og foretagsomhed. Foretagsomme handlinger er noget andet og mere end basale handlinger, som vi gør på automatpilot og bygger ovenpå de kognitive og kommunikative handlinger, som går forud for egentlig foretagsomhed.

Denne sidste og afsluttende session binder hele forløbet sammen og sikrer at de foregående sessioner er med til at skabe motivation for at nå i mål med dine ønsker for egen udvikling.

Jesper har mange års erfaring som coach og har specialiseret sig inden for erhvervscoaching. Med en stor faglig viden og menneskelig indsigt er han motiveret og drevet af at arbejde med at frembringe dit udviklingspotentiale gennem dine energigivende styrker.